แผนการลงโฆษณาบน Facebook ให้ได้ผลลัพธ์ทางธุรกิจ

We Have Pricing Plans To Suit Every Website Need

ยิงยาว 1 เดือน

5,900

จัดทำเว็บไซต์ สำหรับแนะนำธุรกิจ


โปรโมทระยะเวลา 1 เดือน


ดูแลการอัปเดตความเคลื่อนไหวและสร้างกระแสทาง Social Network จำนวนโพสเนื้อหาประมาณ 45 ครั้ง/เดือน

GET STARTED NOW

ยิงยาว 3 เดือน

12,900

จัดทำเว็บไซต์ สำหรับแนะนำธุรกิจ


โปรโมทระยะเวลา 3 เดือน


ดูแลการอัปเดตความเคลื่อนไหวและสร้างกระแสทาง Social Network จำนวนโพสเนื้อหาประมาณ 45 ครั้ง/เดือน

GET STARTED NOW

ยิงยาว 6 เดือน

25,000

จัดทำเว็บไซต์ สำหรับแนะนำธุรกิจ


โปรโมทระยะเวลา 6 เดือน


ดูแลการอัปเดตความเคลื่อนไหวและสร้างกระแสทาง Social Network จำนวนโพสเนื้อหาประมาณ 45 ครั้ง/เดือน

GET STARTED NOW

Facebook ช่วยให้คุณไปถึงเป้าหมายของธุรกิจคุณได้อย่างไร?

Here’s Why MEBUSSINESS Hosting Beats All Other Hosting